top of page
Dette kurset kan ikke bookes lengere.

MINDFULNESS OG MEDITASJON MED BERIT

Kurs i mindfulness og meditasjon

  • Avsluttet
  • 900 norske kroner
  • Sangerhuset

Tjenestebeskrivelse

Fire gode og nærende kvelder hvor du setter fokus på bare deg selv en stund. Berit guider deg inn i oppmerksomt nærvær og aksept av det som er gjennom mindfulness og meditasjonsøvelser, og krydrer det hele med enkle fysiske øvelser fra qigong. Som gruppe vil dere bli litt kjent med hverandre gjennom at vi reflekterer over opplevelsene vi får gjennom øvelsene. Disse kveldene blir både næring for hjernen og godt for kroppen. Øvelsene skaper en følelse av takknemlighet for den du er, og aksept for det som er. Du kan etter timene ta med deg det du øver på inn i dagliglivet. Du vil kjenne hvordan både kroppen og hjernen setter pris på at du gir deg selv et pusterom. Timene vil vare mellom 60 og 90 minutter.


Avbestillingsvilkår

Fri avbestilling fram til 5 dager før kursstart. Er det færre enn åtte reservasjoner på ett av kursene, så utgår kursrekken. Skulle det oppstå restriksjoner knyttet til Covid 19 eller kursholder er frahindret fra å delta på grunn av sykdom, så vil enten kursrekken utsettes eller fortsette digitalt. På grunn av hygieniske årsaker ber vi deg ta med egen yogamatte til timen. Yoga Sammen forholder seg til yogiske prinsipper som åpenhet, redelighet og omtanke. Yoga Sammen tilbyr forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus. Hver enkelt elev har selv ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse og kropp ivaretas. Det er viktig at du informerer om skader og helsetilstander som det skal tas særlig hensyn til. Yoga er ingen konkurranse, og skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro. Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene.

bottom of page