top of page

Prosjekt yoga i fengsel - en annen tilnærming til mennesker bak mur

Oppdatert: 18. feb. 2019

Prison Yoga Project arbeider for å hjelpe fanger med traume-tilpasset yoga og mindfulness-praksis for å fremme rehabilitering, redusere tilbakevendende kriminalitet og forbedre offentlig sikkerhet

 
Les mer om "The prison yoga"-project


James Fox begynte å undervise yoga til fanger i San Quentin State Prison i California i 2002, hvor han grunnla fengselsyogaprosjektet. Se hvordan det har hjulpet tusenvis av fanger.


Dette er noe av det de gjør:


· Underviser i traumetilpasset yoga og oppmerksomhetstrening som et middel til selvtillit og selvrehabilitering

· Reduserer de fysiske, mentale og følelsesmessige konsekvensene og helsekostnadene forbundet med stress og uløst traumer

· Utvikler selvbevisstheten, selvverdigheten, empati og medfølelse som fører til positive personlige og gode sosiale valg

· Fremmer et mer fredelig og humant fengslingsmiljø for innsatte og ansatte

· Støtter dem i deres prosess med til å koble til bedre versjoner av seg selv

· Publiserer og distribuerer undervisningsmaterialer (bøker og lyd / video programmer) for å støtte personlig yoga og oppmerksomhet

· Assisterer fengsler, statlige organer, private enheter og enkeltpersoner i å etablere traumeinformerte yoga- og mindfulness-programmer

· Gir opplæring i bakgrunnen for, praktiske forhold og metodikk for å gi traume-tilpasset yoga og oppmerksomhetstreningsprogrammer

47 visninger
bottom of page