top of page

Kreativ sperre? Finn ut hvorfor yoga kan hjelpe

Oppdatert: 18. feb. 2019

Øk inspirasjonen og raffiner dine kunstneriske ferdigheter med yogiske verktøy og kunnskap som gir kreative uttrykk.Det er en utrolig deilig følelse som kommer i flyten kunstnerisk uttrykk. Enten du er en amatørfotograf, profesjonell filmskaperen, strikker eller en trekskjærer kan kunstutfoldelse gi deg følelsen av å være helt til stede, våken og levende. Og mens yoga ofte tenkes som et verktøy for å hjelpe oss med å finne letthet i kroppen, stillhet i sinnet og for å komme i kontakt med vår sanne natur, kan det også være en måte å hjelpe oss med å komme i kontakt med våre kreative selv. Meditasjon og yoga gir oss tilgang til de dype stedene i vår psyke og bevissthet som inspirerer kreative ideer til å dukke opp, samtidig som det kan gi en verktøy for å overkomme de hindringer og sperrene man kan få som kunstnere. Uansett hva slags kunst du utøver, kan yoga koble deg på ditt kreativt sinn, kropp og sjel.


Her kan du lese mer om hvordan.


Kilde: Yoga International


79 visninger
bottom of page