top of page

En nybegynners guide til yogahistorie

Hvor det hele begynte. Lær om historien til yoga, røttene til denne gamle filosofien.


Yogahistorien går langt tilbake i tid
Yogahistorien går langt tilbake i tid

 

Sanskrit, det indo-europeiske språket i vedaene, Indias gamle religiøse tekster, fødte både litteraturen og teknikken til yoga. Det sanskrit ordet yoga har flere oversettelser og kan tolkes på mange måter. Den kommer fra roten yug og opprinnelig ment å "binde sammen", som ved å feste hester til et kjøretøy. Mange tolker i dag ordet hovedsakelig som å forene, skape union En mann som praktiserer denne disiplinen kalles en yogi eller yogin; en kvinnelig utøver, en yogini.


Yoga kommer ut av en muntlig tradisjon hvor læringen ble overført direkte fra lærer til student. Den indiske vismannen Patanjali har blitt kreditert med samlingen av denne muntlige tradisjonen i sitt klassiske arbeid, Yoga Sutra, en 2000-årig avhandling om yogisk filosofi. En samling av 195 uttalelser, gir Sutra en filosofisk veiledning for å håndtere de utfordringene det er å være et menneske.


Yoga Sutra, som all yoga er basert på, gir verktøy og veiledningen til hvordan man kan mestre eget sinn og følelser. Sutra, som bokstavelig talt betyr "tråd" har også blitt oversatt som "aforisme", som betyr en læresetning eller sannhetserklæring. En annen definisjon av sutra er "kondensering av størst mulig kunnskap til den mest konsise beskrivelsen mulig." Har vi disse betydningen med oss, kan vi tenke på kunsten og vitenskapen til yoga som en slags praktfull tapet som er vevd sammen av trådene av universelle sannheter.


I begynnelsen ble disiplinen hatha yoga, det fysiske aspektet av yoga, utviklet som et middel til meditasjon. Øvelsene forberedet kroppen, og spesielt nervesystemet, for stillhet, for å skape en nødvendig fysisk styrke og utholdenhet som gjorde at sinnet kunne forbli rolig.


Ordet hatha har også flere oversettelser. Ha som betyr "sol" og tha betyr "måne", hathayoga er på den måten en en sammenslutning av motpartene. Hatha yoga adresserer kropp og sinn, og krever disiplin og innsats. Det er yoga som vi kan føle, som vi kan oppleve, her og akkurat nå. Hatha yoga er en kraftig metode for selvtransformasjon. Det er den mest praktiske formen for yoga.


Kilde: Yoga Journal

38 visninger
bottom of page